Clubreglement ( versie 08.02.2020 )
A
1.) Het doel van de club is op zondagvoormiddag een gezonde sportieve ontspanning te bieden aan elkeen die daar zelf een kleine inspanning wil voor leveren.
ADe grote principes luiden :
A-samen uit, samen thuis;
A-iedereen moet er plezier kunnen aan hebben;
A-de besten houden zich in, de minderen spannen zich in.
A-Tijdens de extra-ritten mag de nadruk meer op de sportieve inspanning gelegd
Aworden, zonder echter over te gaan tot competitievormen.
A

 


A2.) Het is verplicht in clubkledij te rijden tijdens zondag- en extra ritten.
A

 


A3.) Men is verplicht zich aan te passen aan de groep wat betreft de snelheid en het rijgedrag.
AOm homogene groepen te krijgen fietsen we in 3 groepen:
A-groep A: 26-30 km/u.
A-groep B: 24-28 km/u.
A-groep C: 22-26 km/u
A- Lady's: 22-26 km/u.
ADe aangegeven gemiddelde snelheden kunnen afwijken afhankelijk van het weer, het parcours of het niveau van Ade fietsers.
AHet is verboden de kopmannen voorbij te rijden.
A

 

A4.) Op hellingen wordt er eveneens in groep gereden, dus geen vrij tempo. Slechts
AAAuitzonderlijk zal dit toegestaan worden, met aankondiging voor of tijdens de rit, Aaaaavb. het Grasbos, de Pits, ...
A
 


A5.) Het clublidgeld bedraagt € 25. Het bedrag van de VWB verzekering bedraagt individueel als voor gezinsaansluiting € 32 (verzekering en jaarabonnement op het bondsblad "Vlaamse Wielrijder en Biker" VWB -inbegrepen).
-Indien een clublid bij meerdere clubs wenst aan te sluiten is het verplicht zijn VWB
-verzekering via Linckholt Cyclo te betalen. Hiervan kan enkel afgeweken worden na -een beslissing van het clubbestuur van Linckholt Cyclo.
ADe aansluiting bij de V.W.B. blijft echter steeds verplicht.
A

 


A6.) Het door de inrichters van extra-ritten (vb. de V.W.B.-klassiekers) gevraagde inschrijvingsgeld (ten voordele Avan de clubkas van de inrichters) is ten laste van de deelnemer zelf.
AZwartrijden (dit is meerijden zonder inchrijvingsgeld te betalen) is niet toegelaten.
A

 


-
7.) Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen vóór, tijdens of na de ritten,
A of een andere inrichting van de club.
AIedere fietser rijdt op eigen risico en aanvaardt de clubreglementen.
A

 


A8.) Bij het rijden in groep aanvaardt men automatisch het risico om in groep te rijden, d.w.z. bij een ongeval wordt geen materiële schade terug betaald, enkel lichamelijke schade door de VWB-verzekering.
AIn onderling overleg kan men afspreken dit aan te geven aan de B.A. verzekering.
A

 


A
9.) De deelnemers aan de ritten dienen de verplichtingen tegenover het wegverkeer te eerbiedigen.
ADe fietsen dienen uitgerust te zijn volgens de bepalingen van het verkeersreglement.
A

 


A
10.) Een rit telt voor de club- en kilometerkampioenschapstitel onder de volgende voorwaarden :
AA) Zij moet opgenomen zijn in het rittenprogramma van de club.
AB) Aantal deelnemers :   
AA1.  Voor de gewone ritten : minimum 3 deelnemers in groep.
AA2.  Voor de extra-ritten : individueel of in groep.
AC) Vertrekuur en gereden afstand :
AA1.  Voor de zondagritten : zoals vermeld in het rittenprogramma van de club.
AA2.  Voor de extra-ritten :
A- vertrekuur : vrij (vroeger of later dan in het rittenprogramma van de club is toegelaten)
A- gereden afstand : zoals vermeld in het rittenprogramma van de club.
AA3. Vrije keuze aan de leden voor deelname aan semi-klassiekers tellende voor de Power-Cyclist en enkel op---zaterdag
A-Bij Fraude = geen kilometers ( goedgekeurd op de bestuursvergadering van 09.04.2008)
A

 


A
11.) Ieder lid zal zich die dag in de mate van het mogelijke ter beschikking stellen om bij onze eigen organisatie te helpen.
ADe dag van onze semi-klassieker "DWARS DOOR LIMBURG" mag er door de clubleden niet aan een fietsorganisatie deelgenomen worden.

 


A
12.) Verplaatsingskosten :
A-Verplaatsingen in het belang van de club (bvb. naar en van de controleposten ter gelegenheid van onze eigen
Aorganisatie DDL worden vergoed aan € 0,25 per km. ( goedgekeurd op bestuursvergadering van 09.04.2008)
A - Extra-ritten :
A - Er is geen financiële tussenkomst door de club.
A - Er wordt zoveel mogelijk gezamenlijk gereden.

 


-
A13.) Voor de clubkledij worden de volgende reglementen toegepast :
A-Elk lid dat in regel is met zijn/haar lidgeld + verzekering, heeft recht op clubkledij, A
Azo lang de voorraad strekt.
A-De kledij blijft eigendom van de club, uitgezonderd de korte broek.
A-De kledij moet in goede staat onderhouden worden.
A-De clubkledij wordt niet gebruikt voor veldtoertochten of gelijkgestelden.
A-Beschadiging door verkeerd gebruik, verkeerd onderhoud of door valpartijen is AAten laste van de persoon die de kledij gebruikt.
A-Sedert februari 2018 is de volgende kledij ter beschikking :
ASponsors : LIMPA meubelen, Lummen / De Toerist BIKING, Lummen /
ASPAR - Schepmans Nadia, Linkhout / Fietsen Gaethofs, Herk-De-Stad

A- Trui korte mouwen, met publiciteit, waarde : € 30,00
A- Trui lange mouwen, met publiciteit, waarde : € 40,00
A- Windblock gamex, met publiciteit, waarde : € 48,00
A- Korte broek, met publiciteit, waarde : € 54,00 of € 57,00
A- Bij toetreding tot de club wordt een borg gevraagd van € 90 en deze kan worden AAterug verdiend door te fietsen, namelijk voor alle groepen:
AA€ 22.5 per 1000 km of 15 ritten met een maximum van € 45 per jaar.
AA(
goedgekeurd op bestuursvergadering van 07.11.2018)
A- Nieuwe leden vanaf 2018 wordt een borg gevraagd van € 140 en deze kan
AAworden terug verdiend door te fietsen, namelijk voor alle groepen:
AA€ 35 per 1000 km of 15 ritten met een maximum van € 70 per jaar.

AA( goedgekeurd op bestuursvergadering van 07.11.2018)
A- De vermoedelijke gebruiksduur wordt op 5 jaar geraamd.

 

A14.)  A.  Er zullen op het einde van het seizoen twee klassementen opgemaakt worden :
AA( goedgekeurd op bestuursvergadering van 08.02.2020 )

A- Groepskampioenen : volgens het aantal km gereden tijdens de gewone ritten en de extra ritten samen.
AA - Groep A,B,C, en Lady's krijgen elk een groepskampioen, dames en heren worden niet meer apart gerangschikt.
AA - Elke kampioen krijgt een truitje ( geen broek )
AA - 2de een waardebon
AA - 3de een waardebon

- Zondagritten:
A- goud :  minimum 25 ritten gereden.
A- zilver :  minimum 22 ritten gereden.
A- brons :  minimum 20 ritten gereden

A- extra prijs voor de beste senior (+65 jaar) (goedgekeurd op de bestuursvergadering van 01.04.2009)

AAAB. Om de onder A. vermelde klassementen stipt en correct te kunnen bijhouden worden tijdens de
Azondagritten een aanwezigheidslijst aangeboden.
AAAfwezigen laten hun kilometers door aanwezige collega’s noteren.
A( goedgekeurd op bestuursvergadering van 08.12.2005)

 AAAC. Het bestuur kan tijdens het seizoen extra ritten afschaffen en/of bijvoegen. Dit zal dan tijdig meegedeeld Aaworden.
A

 


A15.) Bij discussie zal het bestuur in eer en geweten een oplossing zoeken.

 
 
 
 

Het clubbestuur